Požadavky

Bowling

Zde naleznete základní údaje pro úspěšnou realizaci bowlingového centra.

Speciální požadavky, interiérové úpravy a realizaci projektu musíte konzultovat s architektem.

Další otázky ohledně přípravných akcí, technického vybavení, elektroinstalace, osvětlovací techniky a bezpečnosti konzultujte s námi. Nezapomeňte, že dokonalý projekt, působivý interiér a příjemná atmosféra Vám zajistí spokojené zákazníky.

Rozměry bowlingových drah:

Minimální potřebná délka bowlingového sálu (s místem pro sezení) je 31 m.

 • dráha 19 m
 • rozběh 4,8 m
 • stavěč kuželek 1,3 m
 • servisní ulička 1,3 m
 • místo pro sezení 4,5 m
Místem pro sezení se rozumí místo pro odpočinek hráčů, tento prostor se odvíjí individuálně podle prostor, typu posezení a rozložení služeb v sále.
Servisní ulička je prostor pro obsluhu zařízení. Dále musíme vyčlenit prostor pro údržbu a úschovu náhradních dílů.

Šířka sálu záleží na počtu drah:

počet drah šířka počet drah šířka
 • 2 3,46 12 20,40
 • 4 6,84 14 23,78
 • 6 10,23 16 27,17
 • 8 13,62 18 30,56
 • 10 17,01 20 33,95

Pro přístup do zadní části servisní uličky je třeba k šířce bowlingového sálu započítat minimálně 0,5 m. Doporučujeme však šířku vyšší: 1m, čímž zajistíte také více prostoru pro hráče na krajní dráze.

Minimální výška stropu: 3,1 m.

Podlaha:

Pevný podklad o tloušťce min. 80 mm, který je opatřený izolací proti vlhkosti.
Každé bowlingové centrum musí disponovat:

 • klimatizace a ventilace (teplota v sále 18 – 22 °C)
 • vhlkost vzduchu je nutné udržovat v rozmezí 40-60% stabilně
 • sociálním zařízením pro muže a ženy zvlášť
 • šatnou pro hosty
 • místností pro údržbu, opravy a náhradní díly
 • pult pro operátora
 • bar


Čím zákazníka potěšíte:

- obchod s potřebami pro hráče - jukebox - možnost on-line rezervace - dětský koutek