GDPR

JaR DIGITAL group s.r.o. Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov IČO: 27736628 DIČ: CZ 27736628 e-mail: info"zavináč"jardigital.cz Sídlo společnosti, sklad, log. centrum, provozovna Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov (areál bývalého Kyjovanu) Provozní doba: Po-Pá: 8.00 - 15.00 PRIVÁTNÍ POLITIKA 1. OCHRANA ÚDAJŮ NA VZHLED OBECNÉ INFORMACE Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Chtěli bychom Vás co nejpřesněji a nejkomplexněji informovat o tom, jak implementujeme zvláštní požadavky na ochranu údajů. Proto jsme vám představeny v následujícím zásad ochrany osobních údajů, jakým způsobem, kolik a za jakým účelem shromažďování osobních údajů, zpracování a využití, nebo jakým způsobem, v jakém rozsahu a pro jaký účel se nám to prozradit třetím stranám. Sběr dat na naší webové stránce Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách? Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v otiscích této webové stránky. Jak shromažďujeme údaje? Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně, že nám to řeknete. Může to být z. Můžete například zadat údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. Na co používáme vaše údaje? Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů. Jaká práva máte ohledně vašich údajů? Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru. ANALÝZY A NÁSTROJE POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů pod nadpisem "Moduly třetích stran a analytické nástroje". K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech námitky v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 2. OBECNÉ INFORMACE A POVINNOSTI PRIVÁTNÍ POLITIKA Provozovatelé těchto stránek brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Zdůrazňujeme, že přenos dat přes internet (např. V případě komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná. POZNÁMKY O ODPOVĚDNÉM TĚLO Jednotka odpovědného zpracování dat na těchto webových stránkách je: JaR DIGITAL group s.r.o. Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov IČO: 27736628 DIČ: CZ 27736628 e-mail: info"zavináč"jardigital.cz Sídlo společnosti, sklad, log. centrum, provozovna Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov (areál bývalého Kyjovanu) Provozní doba: Po-Pá: 8.00 - 15.00 Prodej, nové zařízení: Tel.: +420 513 034 401 - pevná linka Tel.: +420 736 541 003 Tel.: +420 603 503 158 Tel.: +420 603 164 566 Zastupuje: Ing. Robert Daněček (výkonný ředitel) Gestor: fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy Ø...). ZRUŠENÍ VAŠE SMLOUVY PRO ZPRACOVÁNÍ DAT Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna. STÍŽNOSTI PŘI PŘÍSLUŠNÝM DOZORČÍM ÚŘADU V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, v němž je naše společnost založena. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje lze přečíst na následujícím odkazu: https://www.gdpr.cz/kontakty/